1. 88DB
  2. 寵物
  3. 寵物轉讓

金影種公ny11罕有色英國長毛貓 超肥爆毛圓面 矮短腳拿破崙 短尾仔仔 金漸層 自家養育

此資訊已過期,不保證資訊準確性 更新於: 2024-01-01 刊登者: Michael 已驗證
詳情內容

🐯罕有色ny11金影,貓毛爆炸,肥嘟嘟,豆豆眉,寬面,眼仔碌碌,種公之選絕對高質
😻超級活潑健康,識嗲人痴身乾淨
🌸悉心呵護,原種公候選,餵食百利instinct貓糧同羊奶,定時清潔、做足預防措施
✅自家養育中,iphone直出多相,隨時睇相睇片,一齊買有折扣!
☎️有意請WhatsApp: 59652511 Michael Ho

相片
聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5682053/