Hide in 20s
https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5278613/

自家繁殖英國短毛貓

 

  • 健康活潑,手腳粗壯,頭大眼圓

  • 識食乾糧用砂盤

  • 虎紋女/仔,藍白面罩仔/女4000~4800

  • 全藍仔3500

  • 三色女3000
  • 歡迎預訂及約睇

  • what'sapp  59980109

 
 
 

 

 

補充資訊
寵物選項
單一/多隻寵物轉讓
英國短毛貓
單性
聯絡資料
未能提供
留言 顯示 
顯示留言