1. 88DB
  2. 寵物
  3. 獸醫

Faithful Veterinary Hospital提供專業獸醫服務

更新於: 2011-03-24 339 刊登者: JIM
詳情內容

  
  
  
診症時間

星期一至星期日
上午十時正至下午十時正

公眾假期休息

預約電話 2711 9909
傳真號碼 2711 9996

香港九龍土瓜灣北帝街139號地鋪
G/F, 139 Pak Tai Street, To Kwa Wan, Kowloon, Hong Kong
Tel:2711 9909 Fax:2711 9996

相片
聯絡資訊
https://88db.com.hk/Pet/Veterinary/ad-3357052/