1. 88DB
  2. 寵物
  3. 寵物轉讓

太子區全新樓上貓舍🐈合法持牌·本地繁殖✨

更新於: 2024-03-19 120 刊登者: 布甸布布貓舍PuddingpupuCattery 已驗證
寵物選項
店舖介紹
布偶貓
雄性
詳情內容

IG同名:布甸布布貓舍PuddingCattery_pupu


我哋係全港最平嘅持牌寵物店🐾任何查詢或預約直接Wts📲69279138
有健康有質素有保障有售後💫IG大量好評更新💬致力做好每一隻喵喵🥰

任何查詢或預約直接Wts📲69279138

太子區全新樓上高質貓舍🐈門市只限預約🈺
優質。寧靜。舒適嘅環境🏡 絕不hard sell🚫
*一對一專業售服💯擁6年飼育經驗💫 
*所有貓隻均已接種1-3針疫苗及晶片注射💉
*附18日合約健康保障📄即埸檢驗貓隻🩺
另設信用卡月供分期💳月供款低至$2xx✅

相片
聯絡資訊
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5683296/