1. 88DB
  2. 寵物
  3. 寵物轉讓

自家繁殖英短bb wts 51131421 /平及有保障

更新於: 2023-03-26 239 刊登者: Cat cheung 已驗證
寵物選項
單一/多隻寵物轉讓
英國短毛貓
雄性
詳情內容

真正自家繁殖 有保障 低糧 可上門

貓bb父母同住 可以睇埋 

 

聯絡資訊
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5674798/