1. 88DB
  2. 寵物
  3. 寵物轉讓

藍貓英短bb 50日大,可上門睇貓,包14日健康,自家繁殖貓舍

此資訊已過期,不保證資訊準確性 更新於: 2020-09-27 刊登者: Cat club 已驗證
詳情內容

Cat Club🐱貓舍

店在荃灣區,歡迎約上門睇貓

完全自家繁殖

包14天貓貓健康

 

 

相片
聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5587337/