1. 88DB
 2. 寵物
 3. 寵物轉讓

自家繁殖纯种布偶猫仔

此資訊已過期,不保證資訊準確性 更新於: 2019-06-07 刊登者: LAN
   Cat,Mammal,Vertebrate,Small to medium-sized cats,Ragdoll
   Cat,Mammal,Vertebrate,Small to medium-sized cats,Felidae
   Cat,Felidae,Small to medium-sized cats,Nose,Kitten
   Cat,Mammal,Vertebrate,Small to medium-sized cats,Whiskers
   Cat,Mammal,Vertebrate,Small to medium-sized cats,Felidae
  注射日期 ま人姓名 7elia 歐醫簽名 gnature Ragde ll 25/1/2019 下次注 22 APR 2019 Veterinarians Chiu Yi Chieh Dr 22 MAY 2019 BEBirth 07 JUN 2019 13.91M Blue -Nhite oR/10 Chuana Han Ving B.V.M. JUN 2020 品片號碼 注射日期 Date Given 主人姓名 歐醫簽名 Feliue 下次注射日期 Next Date Due Veterinarian's Signature Dr.Clau Yi Chieh CADVM 22 APR 2019 Date of Birth 251/23 Blue -uhite 2 2 MAY 2019 出生日期 07 JUN 2019 性別 07 JUN 2020p Chuang Han Ting B.V.M. m/509 Colour/ Marking 晶片號碼 注射日期 Date Given 主人姓名 下次注射日期 Next Date Due 默醫簽名 Veterinarian's Signature Type of Vaccine Teline 22 APR 2019 7 Dr.Ch Yi Chieh Ragdell 25/1/249 Species 22 MAY 2019 TALAG 出生日期 07 JUN 2020 07 JUN 2019 Chuang Hiar Thny/&.V.M. Pea point Dr 顏色/特徵 Colour / Marking 晶片號碼 Microhip Mo. 貓隻 CAT Hours Services A. (Panleukopenia) B. (Feline Viral Rhinotracheitis) C. 卡他病毒(Callicici D.依原體感染症(Chlamy( E.Bm(Felne Leukemia) F. (F.I.P) G. E(Rabies) Virus) 獸醫服務 DOG A. 30 (Canine Distemper) B. (Canine Parvovirosis) C. (Viral Hepatitis) D. B (Parainfluenza) E.A (Leptospirosis) F. RM ( Text,Yellow,Font,Design,Material property
詳情內容

100%自家繁殖布偶男仔三只,1月25日生,目前已接种2针疫苗(三,四个月只需接种两针)。

体大毛多,面罩对称,相貌超靓,性格超甜。

三只分别为:蓝色山猫纹,蓝色手套山猫纹,蓝色双色

爸爸妈妈是自家养的宠物,爸爸已做绝育,妈妈即将做绝育,将来不会再生。

希望给三只小猫仔找到新主人,有意者pm,价钱面议。

聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
關鍵字
https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5555183/