Hide in 20s

https://88db.com.hk/Design/Graphic-Design/ad-5386589/

木子設計工作室擁有經驗豐富的專業平面設計師,我們服務範圍包括: 平面設計、包裝設計、網頁設計、檯曆設計、日記簿排版設計、各類宣傳印刷品等服務。

為你提供優質低價,誠心服務。滿意後付款!

各類平面設計服務,設計費用全港最平!!!

①海報設計                ②書刊/小冊子排版設計               ③產品目錄設計               ④包裝設計

⑤檯曆設計                ⑥日記簿排版設計                         ⑦宣傳單張設計               ⑧商標設計

⑨易拉架設計            ⑩背景幕設計

提供包月服務

歡迎查詢:anxiya@gmail.com 或 致電: 5317 4753

補充資訊