Hide in 20s

    土瓜灣興趣班教育中心 交通方便 靚裝修 附住宅及學校 低價轉讓 $3萬-5萬   blue,text,purple,violet,font
https://88db.com.hk/Property/Shop-Rental/ad-5540631/

免佣!興趣班中心轉讓!人流旺!靚裝修!即頂讓即做!

一星期內成功轉讓 $3萬 頂手費

兩星期內成功轉讓 $5萬 頂手費

因同時間處理幾項生意事務 如非誠勿擾 謝謝 🙏🏻

補充資訊
詳細資料
教育 / 補習
Mall-E 精選產品