1. 88DB
  2. 飲食
  3. 香港餐廳

三才魚蛋粉麵

此資訊已過期,不保證資訊準確性
轉載資訊
詳情內容

三才魚蛋粉麵

餐廳位於銅鑼灣渣甸坊48號采怡閣地下6號舖


餐廳資料

三才魚蛋粉麵

地址: 銅鑼灣渣甸坊48號采怡閣地下6號舖

電話: 22760672


相關連結
FaceBook: https://www.facebook.com/sanchoinoodle/
OpenRice: https://s.openrice.com/QrbS0hgK700~d3rlYEjsS


營業時間
星期一 11:00 - 21:00
星期二 11:00 - 21:00
星期三 11:00 - 21:00
星期四 11:00 - 21:00
星期五 11:00 - 21:00
星期六 11:00 - 21:00
星期日 11:00 - 20:00

聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
https://88db.com.hk/Food-Beverage/Other-Hong-Kong-Restaurants/ad-5661185/