1. 88DB
  2. 美容
  3. 美甲

沙田石門,美甲,植眼睫毛,紋眉,預約電話:60165595

更新於: 2023-10-11 刊登者: fwang6012
服務詳情
修甲, 塗甲油, gel甲, 修補gel甲, 卸甲, 修指皮, 上門修補gel甲, 植眼睫毛,紋眉
詳情內容

專業美甲美睫師☺️

明碼實價,絕無額外收費❤️

 

 

聯絡資訊
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
https://88db.com.hk/Beauty/Manicure-Pedicure/ad-5680383/