1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

金門十美渡假村

轉載資訊
聯絡資料
金門縣
詳情內容

金門十美渡假村金門縣旅館036號

金門縣金湖鎮溪湖里后壠200、201號


飯店簡介

金門十美渡假村位於金門縣的旅館
地址 金門縣金湖鎮溪湖里后壠200、201號
電話 082-331088
傳真 082-336574
官方網站 另開新視窗

 

客房介紹

金門十美渡假村
總房間數 114 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=金門十美渡假村

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5649356/