1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

浯島。拾午

轉載資訊
聯絡資料
金門縣
詳情內容

浯島。拾午金門縣民宿592號

金門縣金寧鄉頂埔下4號


飯店簡介

浯島。拾午位於金門縣的民宿
地址 金門縣金寧鄉頂埔下4號
電話 0973-191203
傳真 -
官方網站 另開新視窗

 

客房介紹

浯島。拾午
總房間數 4 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=浯島。拾午

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5649355/