1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

木元素工坊

此資訊已過期,不保證資訊準確性
轉載資訊
詳情內容

木元素工坊金門縣民宿491號

金門縣金沙鎮浦山里19鄰洋山54號


飯店簡介

木元素工坊位於金門縣的民宿
地址 金門縣金沙鎮浦山里19鄰洋山54號
電話 082-353391
傳真 -

 

客房介紹

木元素工坊
總房間數 2 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=木元素工坊

聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5648033/