1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

金門幸福渡假行館

此資訊已過期,不保證資訊準確性
轉載資訊
詳情內容

金門幸福渡假行館金門縣民宿431號

金門縣金寧鄉安岐225號


飯店簡介

金門幸福渡假行館位於金門縣的民宿
地址 金門縣金寧鄉安岐225號
電話 082-316075
傳真 -

 

客房介紹

金門幸福渡假行館
總房間數 4 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=金門幸福渡假行館

聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5646280/