1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

金門金閱莊園

此資訊已過期,不保證資訊準確性
轉載資訊
詳情內容

金門金閱莊園金門縣民宿259號

金門縣金湖鎮尚義34之1號


飯店簡介

金門金閱莊園位於金門縣的民宿
地址 金門縣金湖鎮尚義34之1號
電話 082-335120
傳真 07-3700936
官方網站 另開新視窗

 

客房介紹

金門金閱莊園
總房間數 5 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=金門金閱莊園

聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5641040/