1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

海福花園飯店

轉載資訊
聯絡資料
金門縣
詳情內容

海福花園飯店金門縣旅館031號

金門縣金沙鎮何斗里高陽路1號


飯店簡介

海福花園飯店位於金門縣的旅館
地址 金門縣金沙鎮何斗里高陽路1號
電話 082-353888
傳真 082-353456
官方網站 另開新視窗

 

客房介紹

海福花園飯店
總房間數 77 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=海福花園飯店

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5639418/