1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

二毛作民宿

轉載資訊
聯絡資料
金門縣
詳情內容

二毛作民宿金門縣民宿139號

金門縣金寧鄉盤山村大學路2巷8號


飯店簡介

二毛作民宿位於金門縣的民宿
地址 金門縣金寧鄉盤山村大學路2巷8號
電話 082-323068
傳真 -
官方網站 另開新視窗

 

客房介紹

二毛作民宿
總房間數 5 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=二毛作民宿

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5639116/