1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

海之風

此資訊已過期,不保證資訊準確性
轉載資訊
詳情內容

海之風金門縣民宿459號

金門縣金寧鄉西堡79號


飯店簡介

海之風位於金門縣的民宿
地址 金門縣金寧鄉西堡79號
電話 0936-898-866
傳真 -

 

客房介紹

海之風
總房間數 5 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=海之風

聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5638501/