1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

金門自由行民宿

轉載資訊
聯絡資料
金門縣
詳情內容

金門自由行民宿金門縣民宿213號

金門縣金寧鄉安岐268號


飯店簡介

金門自由行民宿位於金門縣的民宿
地址 金門縣金寧鄉安岐268號
電話 082-373636
傳真 -

 

客房介紹

金門自由行民宿
總房間數 4 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=金門自由行民宿

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5637372/