1. 88DB
  2. 汽車及電單車
  3. 美容及清潔

Soft99 各款洗車液 www.Project-Auto.com

更新於: 2023-09-09 刊登者: Project-Auto.com
詳細資料
廣東話, 英文, 國語
詳情內容

本店 www.Project-Auto.com 搜羅各地知名品牌的汽車清潔用品,汽車護理及修復產品,洗車用品及工具。

今次為大家介紹既就系日本響當當既品牌 Soft99, Soft99 產品線包羅萬象. 當中包括洗車液, 鍍膜, 車蠟, 車身及內籠清潔劑, 玻璃撥水劑及防霧劑, 側鏡清潔及撥水劑等等. 

而我地系呢度介紹佢既洗車液, Soft99既洗車液包含不同功能最流行既潑水激防水洗車液, 撥水型除水垢洗車液, 極致 蠟水洗車液, 鍍膜洗車液, 高效泡沫洗車液, 鍍膜修復洗車液, 鍍膜車身專用高效洗車液, 光鏡面專業洗車液等等.

 

詳情可以瀏覽一下: https://www.project-auto.com/collections/洗車液

 

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Car-Bike/Car-Wash-Beauty/ad-5679671/