https://88db.com.hk/Business/Renovation/ad-5575332/

門鉸維修中心

服務內容

>專業維修玻璃門移位,氣鼓門捐壞,

>更換大門地鉸,玻璃門頂底夾

>加設大門自動開門系統無障礙通道

>24小時維修服務

歡迎查詢,Whatsapp: 61441307

 

營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
補充資訊
Mall-E 精選產品