28Hse 28Hse .com 28Hse 28Hs ACK SEIES 28 281I 編號# 779517 Building
  8Hse 28  Town,Neighbourhood,Street,Downtown,Building
https://88db.com.hk/Business/Business-for-Sale/ad-5553478/
 • 土瓜灣   上鄉道1號 出售
   
  土瓜灣上鄉道珍珠奶茶台式小食店生意頂讓生意頂手生意轉讓
   
  土瓜灣上鄉道珍珠奶茶台式小食店生意頂讓

  - 包一切生財工具、牌照

  - 近馬頭圍道大街,上班上學人流旺,沙中線站

  - 門面濶,地方夠大,租金相宜

  有意約睇傾
  https://youtu.be/tQLcT2yGaCI
補充資訊
詳細資料
飲食
Mall-E 精選產品