Hide in 20s
新開優惠

終於等到假期,出街食飯睇戲到處人山人海,可能仲辛苦過返工。打波踏單車跑步又太熱太悶唔夠挑戰性,咁一定要嚟試下近期大熱嘅水上運動wakesurf 同wakeboard 喇! 更多詳情
營業中本日24小時營業
新人優惠

終於等到假期,出街食飯睇戲到處人山人海,可能仲辛苦過返工,打波踩單車跑步又太熱太悶唔夠挑戰性。 不如黎試下明星都爭住玩,爭住打卡嘅水上運動WAKESURFING 滑水啦! 想chill D 放鬆減壓可以玩Wakesurfing! 但如果想挑戰自己,Wakeboarding 就一定啱晒! 更多詳情
營業中本日24小時營業
 
wakeboardinghk相關的分類資訊
  • 顯示更多