Hide in 20s

專業塔羅師Carlie-CEO Neway卡拉OK駐場占卜師-愛情占卜,事業占卜

Carlie全職專業塔羅占卜,CEO Neway卡拉OK駐場占卜師,提供塔羅諮詢及訓練課程,Carlie自2006年開始至今,已為超過10000人提供塔羅占卜服務。地點彈性。有時不知道何去何從,想找到一絲線索。 有時不了解事情背後的意思,想深入了解多一些。 有時已經知道答案,想得到確認和行動的勇氣。 有時,只想要一雙聆聽的耳朵和分析事情的腦袋。 塔羅占卜,不止是預測未來咁簡單。 CEO Neway卡拉OK駐場占卜師, 提供專業塔羅諮詢及訓練課程, Carlie自2006年開始至今,已為超過10000人提供塔羅占卜服務。 於香港中文大學畢業,曾受訓於美國,跟隨世界各地多位名師進修, 塔羅占卜師Carlie能為你分析及解開愛情、事業、人際關係、金錢及健康等心結。 提供粵語、英語及普通話服務及課程。 歡迎個人及機構預約。 選擇一:$240/20分鐘,或選擇二:$360/40分鐘,之後每10分鐘$70 即日預約為$440/40分鐘,之後每10分鐘為$70 歡迎預約就近你的Cafe占卜! 每session只限一人諮詢,二人同行會分成兩個session計算,如此類推。更多詳情
未指定營業時間

專業塔羅師Carlie-CEO Neway卡拉OK駐場占卜師-愛情占卜,事業占卜

Carlie全職專業塔羅占卜,CEO Neway卡拉OK駐場占卜師,提供塔羅諮詢及訓練課程,Carlie自2006年開始至今,已為超過10000人提供塔羅占卜服務。地點彈性。有時不知道何去何從,想找到一絲線索。 有時不了解事情背後的意思,想深入了解多一些。 有時已經知道答案,想得到確認和行動的勇氣。 有時,只想要一雙聆聽的耳朵和分析事情的腦袋。 塔羅占卜,不止是預測未來咁簡單。 CEO Neway卡拉OK駐場占卜師, 提供專業塔羅諮詢及訓練課程, Carlie自2006年開始至今,已為超過10000人提供塔羅占卜服務。 於香港中文大學畢業,曾受訓於美國,跟隨世界各地多位名師進修, 塔羅占卜師Carlie能為你分析及解開愛情、事業、人際關係、金錢及健康等心結。 提供粵語、英語及普通話服務及課程。 歡迎個人及機構預約。 選擇一:$240/20分鐘,或選擇二:$360/40分鐘,之後每10分鐘$70 即日預約為$440/40分鐘,之後每10分鐘為$70 歡迎預約就近你的Cafe占卜! 每session只限一人諮詢,二人同行會分成兩個session計算,如此類推。更多詳情
未指定營業時間

*Carlie師父提供動物傳心、塔羅及靈擺占卜等服務*

本人提供塔羅及靈擺占卜電郵$50/題,面見$400/小時、動物傳心$180/3題電郵,上門$500/小時、動物自動繪畫$100連郵寄等 Carlie師父 服務及價目 塔羅及靈擺占卜電郵$50/題,面見$400/小時 動物傳心$180/3題電郵,上門$500/小時 動物自動繪畫$100連郵寄 動物手寫書信$100連郵寄 動物行為改善$180/次電郵 離世動物傳心$450/次見面 動物塔羅關係分析電郵$60/題 Sekhem身心靈能量治療(動物均可)$800/小時 靈性反應(前世回溯)治療$900/小時 花藥情緒治療(動物均可)$150 大天使引導訊息及治療(動物均可)$350/20分鐘面見 守護天使溝通$350/20分鐘面見 手提 (852) 6110 6369 電郵 carlielai@hotmail.com / c@angel-circle.com 更多詳情
未指定營業時間

一對一奧修禪卡(Osho Zen Tarot)占卜師課程

一對一奧修禪卡(Osho Zen Tarot)占卜師課程,由全職專業塔羅占卜師Carlie任教,提供入行資訊,終身指導 電61106369 電郵 c@ctarot.com 網址: http://ctarot.com 一對一課程,為你度身訂造的塔羅牌占卜師課程。 奧修禪卡的網上簡介這樣寫著:「奧修禪卡跟傳統的塔羅牌不一樣,它並不是要讓你用它來玩預測的遊戲,它是一個禪宗超凡的遊戲,它可以反映出當下那個 片刻,原 原本本地呈現出此時此刻地的現況,沒有任何判斷或比較。這個遊戲是一個喚醒,使你能夠融入敏感性、直覺、慈悲、接受性、勇氣、和個體性。」 奧修禪卡圖像顏色鮮明,構圖多變,易於理解,是現時相當受歡迎的占卜卡之一。 奧修禪卡不止是一套反映心靈的工具,也能用在日常實際事件的占卜上,只要用得其法! 本課程就是帶領大家如何使用奧修禪卡作日常事件的占卜用,同時也能對心靈作出啟迪。這是深切觸及你內心的占卜方式,能深入瞭解感情和人際關係、事業及身心靈健康的占卜法,助你於生活各關口作出明智決擇,過理想的人生。 此為完整的教授更多詳情
未指定營業時間
 
carlie相關的分類資訊
  • 顯示更多