whatsapp睇片 8.11出世,兩隻仔,齊針卡,已杜蟲 最後張相, 黑鼻妹妹 7.17出世,齊針卡,已杜蟲

05/07出世 自家繁殖,可上門。 親民價。 WhatsApp 57228750

本身有一隻英短藍貓(一歲),想搵個伴比佢同佢玩下又可以同我玩下,,最好有健康保證及打針,謝謝。
a寵物 / 寵物轉讓ashleybonggo

英短BB,英國短毛貓BB,银影BB,銀漸層BB,英短银影BB,英短銀漸層BB,英短,英國短毛貓,银影,銀漸層,英短银影,英短銀漸層
寵物 / 寵物轉讓宠物店

5月16出世,打左一針,隨時約睇。😊
T寵物 / 寵物轉讓TheUranus

英短BB,英國短毛貓BB,藍白BB,藍白貓BB,英短藍白BB,英短,英國短毛貓,藍白,藍白貓,英短藍白,英短藍白貓
寵物 / 寵物轉讓宠物店

顏值爆表布偶弟弟
寵物 / 寵物轉讓自家繁殖貓貓轉讓站

Toratail Cattery 是一所專業自家繁殖土耳其梵貓貓舍, 並於TICA及CFA註冊。每隻貓貓均在以上貓協註冊並擁有貓貓的繁殖權。 我們的目標是為珍貴的土耳其梵貓繁殖出高質素而健康的貓BB。因此我們從世界各地搜尋優質的土耳其梵貓來加強血統,令到每隻貓BB不單吸收到爸爸媽媽的優點,更可以比上一代更優秀,擁有更好的性格及更出色的外形。
r寵物 / 寵物轉讓rikkatkw

包一針 14天健康保證 可以WhatsApp 約時間睇貓

英國短毛貓/英短/三花貓/英國短毛貓bb/英短bb/三花貓bb/英短三花貓/英短三花貓bb

布偶貓BB,重點色布偶貓BB,布拉多爾貓BB,布偶貓,重點色布偶貓,布拉多爾貓
寵物 / 寵物轉讓宠物店

快9個月大,結實仔仔,想留後代,會等到一歲發育完成才配,3個月時間了解下大家先,有意wts96539986

健康活潑嗲人,肥嘟嘟
P寵物 / 寵物轉讓Princess Cat House

金吉拉貓BB,爆毛,好靚女 ws59743382
寵物 / 寵物轉讓土土垚

剩餘兩隻女女😊😊自家美國短毛貓,隻隻健康可愛🥰 活潑好動🥰🥰
J寵物 / 寵物轉讓Joyce0709
  • 顯示更多
篩選 ×
按分類