Book咗下個月絕育 隨緣睇吓搵唔搵到留一胎 10個月大 男方到時只要一隻貓貓陪爸爸

賽級純種朱古力色貴婦狗搵貴婦女朋友,絕育前留後。bb分配可議

就來絕育啦,隨緣搵下有冇女友留後,貓貓性格真係好溫柔,又聰明識得握手坐低,個樣又靚仔,唔留後有D可惜🥹有意請ws 62998583
H寵物 / 寵物配種Helenahon

布偶貓仔仔搵女朋友
a寵物 / 寵物配種ann19970223

因為想幫佢留後代之後絕育 希望可以搵到個靚女做佢女朋友
T寵物 / 寵物配種Tracylam

男女方家生產都可,BB平分,若單數可以給女方多一只,另2000蚊酬謝金
寵物 / 寵物配種發記

我家金影仔搵女朋友仔留後 事成後要做公公了。 有興趣whatsapp
k寵物 / 寵物配種kit199040

想絕育前搵女朋友

想留後之後絕育,男家可以只要2隻bb

因為太可愛了,性格又超好想要留後,希望女方係金影
f寵物 / 寵物配種fely9807

男家想留後 想要一隻 性格: 活潑 痴人 為食 唔怕陌生人
M寵物 / 寵物配種Mount_0614

一歲骨架大緬因仔仔想搵女朋友留後 然後絕育🙏 電話: 59942359

英國長毛 9個月仔仔搵女朋友 手粗腳粗,痴人,已發情 4.55kg details 詳細傾

已打齊三針,9個月大,性格開朗活潑,唔驚人可抱,將會同佢絕育想幫佢留後。 無特別品種要求,合眼緣即可。 配種細節可WhatsApp聯絡

曼基仔仔想搵女朋友, 已打齊針,二月中就會絕育, 想絕育前留番一隻三代同堂 貓主粉嶺區有四次接生貓仔經驗, 詳情可再商討。
t寵物 / 寵物配種tonyhkmobile

10個月英短男仔搵女朋友
J寵物 / 寵物配種Jessicawong
  • 顯示更多
篩選 ×
按分類