Star Meow Pet Shop星級貓寵物店於2010年創立,優質異國短毛貓、異國長毛貓,品質保證。並為寵物發燒友提供多種暢銷優質品牌的寵物食糧 (狗糧、貓糧)、零食、衣飾、玩具、日用品、美容用品及寵物精品等。
寵物 / 寵物轉讓星級貓寵物店

專營 、矮腳貓、布偶貓、緬因貓、英國短毛貓、無毛貓、豹貓、暹羅貓,異國短毛貓,金影貓,專業繁殖及搜羅各地名貓,質素保證

愛貓一族朋友有好消息!純種靚色靚樣嘅異國短毛加菲貓現已開始接受訂購。 靚樣、大眼、扁一字鼻和大W咀,牠們全部都擁有,超活潑可愛及為食,快嚟比個溫暖嘅新屋企佢哋啦 ! 為了避免新手容易有棄養情況出現,所以要考慮清楚後才登門睇貓,有養貓經驗者優先😊
寵物 / 寵物轉讓Jennifer

CFA 冠軍血統異國短毛
c寵物 / 寵物轉讓ctcandytse

CFA異國短毛貓 年初一出生 抱住愛咕咕聲 手機號 6658 0738
a寵物 / 寵物轉讓ansonwong9888

異國短毛貓異短寶寶異短加菲貓 WhatsApp:61848429

異國短毛仔仔,5個多月大,已打3針及杜蟲,有針咭,頭版大,手腳粗壯,眼大一字鼻,住家繁殖,一個月健康保證,可上門睇貓及見父母,有意請電93161438 非誠勿擾
A寵物 / 寵物轉讓Andychiu

異國短毛貓異短寶寶加菲貓 健康活潑 WhatsApp: 95790331

住家繁殖,保証健康
C寵物 / 寵物轉讓Chiu Andy

頭大手腳粗 活潑 健康 性格親人😊 Whatsapp:60858572
K寵物 / 寵物轉讓Kelly chan

英國短毛貓英短藍白貓藍白寶寶 WhatsApp:64117087

英國短毛貓英短銀影貓銀影寶寶 WhatsApp:64117087

英國短毛貓英短金影貓金影寶寶 WhatsApp:64117087

英國短毛貓英短藍貓藍貓寶寶 WhatsApp:64117087

英國短毛貓英短銀影貓銀影層銀影寶寶 WhatsApp:61848429

英國短毛貓英短金影貓金影寶寶 WhatsApp:61848429

英短寶寶英國短毛貓英短藍白貓 WhatsApp:61848429

英國短毛貓英短藍貓藍貓寶寶 WhatsApp:61848429

英短藍白貓藍白寶寶英國短毛貓 WhatsApp:67712759
  • 顯示更多
篩選 ×
按分類