Hide in 20s

    EPSON 88DB.  function hall,interior design,ceiling,
      plant,grass,property,lawn,backyard
https://88db.com.hk/Wedding/Wedding-banquet/ad-5547459/
資訊已過期
此 88DB 廣告 (編號:5547459) 已過期,你可按此瀏覽查詢相似資訊

2019年6月14日 酒席急讓 超抵

2019年6月14日


酒席轉讓,位置,沙田科學園club onezWd dyD 0Z Ajb Rju


原本要七萬五,才可佔用大場地Mxf J8a 7TF iPFdMO NO4C


因為識人,六萬五即可,已包琴師三小時,席前小食,場地佈置rv dvE Pca

酒席免加一,自助晚宴,590一位,酒水套餐,原本70,現在每位十蚊

免費泊車,可轉中餐,菜單可以去科學園睇反


已經畀咗21500訂rs sSJb8 UPn9qd HlSds29 PHuCURp


需要12月31日前,轉讓


15000轉手ZLX9NBy j5L2DNR RZCJK sl

補充資訊
詳細資料
會所
$10001 或以上
付款方式
現金
pay me
聯絡資料
沙田
沙田科學園
地圖  顯示