1. 88DB
  2. 場地租用
  3. 展銷場

《雜不甩市集》檔主招租 30-31/7 星期六、日 $350/日(價錢可商議) 馬鞍山雅濤居廣場週末市集

更新於: 2022-07-25 刊登者: mmarket
價格資訊
HK$350(可議價)
詳情內容

Macy Market

📣📣BUBUBU📣📣
我地出世啦🐣👶🏻
由一班90後創業👭👬
等我地提供一個平台比大家得閒relax下⭐️
定期舉辦唔同類型主題市集👝
歡迎隨時DM以洽談合作或查詢🗣
FOLLOW咗我哋個IG先啦‼️@ mmarkethk
 
 

我地黎近會係雅濤居廣場
(鄰近馬鞍山地鐵站)舉行週末市集
主題:雜不甩市集
產品:歡迎任何產品 除文具及冇包裝食品外
日期:30-31/7/2022
時間:12:00-8:00
早鳥優惠:750/兩日
提供攤位架(120 x 60cm)一張及椅子兩張
攤檔範圍 (130cm x 130cm)

💥免費提供宣傳💥

有興趣可填寫以下報名表:
https://forms.gle/Gr75kKTvF2iNrjov5

關於我們

Macy Market 舉辦市集以提供一個舒適平台給香港人。我們提倡本土創作的買賣,注入本土創作品牌,手作等,配合特色活動主題以推動各項活動,為香港人舉辦各式各樣市集特色活動。希望公眾通過與本土小型店主近距離的接觸和交流,增進欣賞、了解和收藏創意作品的意欲,有助本土創作建立市場。

對象:
- 手作小物
- 飾品精品
- 特色復古產品
- 家居精品
- 美容產品
- 特色懷舊小食
- 健康產品,美食,咖啡品,美酒等(必須為預先包裝食品)
- 無任歡迎!!!!!!!!(文具除外)


場地及安排

- 市集檔主進場佈置時間為上午10:30,市集對外開放時間為12:00至20:00關閉。
- 我們將提供:攤位範圍130x130cm
                          包含攤檔一個 (桌面範圍120x60cm)及椅子兩張
- 市集檔主需自備枱布
- 可自行於攤檔範圍內進行佈置
-  如需在攤位旁邊擺設貨品或家具等,只能擺放在攤位範圍(130x130cm)內。
   而且不得阻擋附近攤位或攤位出入口。
- 市集完結後必須交還攤檔及椅子。如有損壞,照價賠償。
- 行李箱及其他物件必須放在枱底,請保持攤位美觀整潔。
- 參加者於活動期間請自行看管貨品及私人物品,如有任何損失,Macy Market 恕不負責。
- 檔主若因私人理由而缺席市集,租金將不獲退還。
- 入場人士不得破壞場地的任何物品,否則需照價賠償。
- 入場人士不得在活動場地內的地板、牆壁和柱身上使用、安裝或貼上膠帶或膠粘物料。


申請方法及流程

- 申請者必須填妥市集申請表格。
- 如同一申請者欲租用兩個攤檔,請於備註內清楚說明。
- 成功申請者將獲Macy Market以電郵/whatsapp形式通知安排繳交租金及提供產品照片作宣傳。
- 未能成功申請之人士將不會有額外通知。
- 市集檔主繳納費用後,大會隨即確定預留攤位,費用一經繳納不設退還。
- Macy Market將選出最切合主題的參加者,並以先報名先取錄的方式遴選檔主。
- 每個單位將由Macy Market以隨機形式決定攤檔位置,攤位位置會於隨後抽籤決定,抽籤結果會於7月28日公
  公佈。
- 為確保市集質素及保障市集檔主,市集申請一經確定,檔主不得私下轉讓,分租或轉租,如有發現本司將取消
  其攤位資格並不獲賠償。
- 名額有限,額滿即止。


注意事項

- 由於商場要求,當日市集檔主不得售買文具用品。
- 參加者如出售食品或飲品,食物必需以密封包裝,不可現場烹煮,如因違法經營及食品質素引起的一切問題,
  Macy Market概不負責。
- 申請者所提供的資料將予以保密及只作有關是次活動的宣傳用途。
- 市集如遇特殊情況如惡劣天氣、颱風、疫情及其他特殊情況而取消,參加費用將不獲退還,市集將另擇日期或
  地點舉行,資訊會隨後盡快通知。
- 如有任何爭議,Macy Market將保留一切最終決定權,申請者不得異議。


 

相片
聯絡資訊
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
https://88db.com.hk/Venue/Pop-up-Store/ad-5637046/