🧘🏻‍♂️ 哈達瑜伽班🧘🏻‍♀️

      現正招生

九龍灣
逢星期二19:30-20:30
逢星期五19:15-20:15
$120/堂 或 $460四堂

新蒲崗
逢星期六18:00-19:00
$100/堂 或 $380四堂

想一班朋友一齊玩👍🏻👍🏻😁,可以考慮自組瑜伽班。

 

💁🏻‍♀️自組瑜伽班人數不限,場地及場租由學生負責。只要時間、地點同導師夾到期就可以開班。😀自己一班朋友一齊上堂,無其他外人,就更加好玩。👍🏻

 

自組瑜伽班收費如下:

1-5人,導師費$500/小時

5人以上則按人頭收費,費用如下:

6-9人,每位$85/小時

10人或以上,每位$70/小時

 

⭐️新界或偏遠地區價錢另議,歡迎查詢⭐️

 

如果你哋搵唔到合適嘅場地,我哋都可以幫忙安排,但就需要收取額外附加費💵。歡迎📲message我哋查詢詳情。😊

補充資訊
聯絡資料
未能提供
Mall-E 精選產品
https://88db.com.hk/Sport-Fitness/Yoga/ad-5537917/