Hide in 20s

https://88db.com.hk/Pet/Pet-Care/ad-5465160/

香港天氣潮濕,空氣質素差。好多狗狗都會患上不同既皮膚病,主人眼見愛犬受苦,心中難過。去獸醫診所又擔心被拖症,費用昂貴。好多狗主曾經帶愛犬去寵物店沖涼,反而狗狗回家生病或表現閃縮,懷疑曾經被虐待?


本人多年治理犬隻皮膚病,深明各狗主擔心的各種問題! 現在提供犬隻皮膚病上門護理服務,包括皮膚病檢查,洗澡,藥性護理。價錢合理,絕不取巧。視乎品種和地區而定!!歡迎查詢 66477200 dog skincare

補充資訊