1. 88DB
  2. 寵物
  3. 寵物轉讓

布偶貓貓舍 CFA注册貓舍

更新於: 2024-05-14 163 刊登者: window202011 已驗證
寵物選項
單一/多隻寵物轉讓
布偶貓
雄性
詳情內容

任何查詢請WTS 📱
睇貓時間下午12:00-「深夜2:00適合上班一族」
🐾可見父母提供幼貓出世經過相🧸
🐾 CFA注册貓舍所有父母都有血統證明 🏠
🐾主要繁殖高質布偶貓稀有色布偶貓🫶🏻
🐾每隻貓貓出售都會有血統證明🎫
🐾專業售後服務細心為客人解答🎀
🐾合約健康保障及專業美容服務🛁
 

聯絡資訊
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5684214/