1. 88DB
  2. 寵物
  3. 寵物轉讓

低價銀虎緬因女女

更新於: 2023-02-05 491 刊登者: soyinyin 已驗證
寵物選項
單一/多隻寵物轉讓
緬因庫恩貓
雌性
詳情內容

三個月大 性格超好 可帶出門膽大 黏人活潑 可摸肚皮脾氣超好 無病無蘚 一針疫苗 內外驅蟲一次  可上門睇貓 低價9800出售 媽媽係正宗俄羅斯血統  請whats聯絡:52825789

地址:深水埗 支持上門睇貓 

聯絡資訊
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5672818/