1. 88DB
  2. 寵物
  3. 寵物轉讓

自家布偶貓❤️可見父母及每日分享成長相片及影片

更新於: 2022-07-03 413 刊登者: KK
寵物選項
單一/多隻寵物轉讓
布偶貓
雌性
詳情內容

自家布偶貓❤️可見父母及每日分享成長相片及影片

自家布偶貓,父母均由小飼養,身體健康
可見父母及每日分享成長相片及影片
搵有緣人轉讓~ 8500-15000

歡迎WhatsApp 54032587

聯絡資訊
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5636055/