1. 88DB
  2. 寵物
  3. 寵物轉讓

已有家長

更新於: 2021-09-07 426 刊登者: 櫻桃小丸子
寵物選項
單一/多隻寵物轉讓
英國短毛貓
雄性
詳情內容

忌廉虎斑英短仔仔 已有家長

眼仔大大好可愛😙

超級乖🥰好鍾意俾人摸頸💓

包一針同埋體外驅蟲🐈
可以預約睇貓🏠
有興趣可以Wts 5913 1764

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5613258/