1. 88DB
  2. 寵物
  3. 寵物轉讓

想搵美短仔仔貓b(銀標斑)

更新於: 2021-08-09 126 刊登者: ashleybonggo
寵物選項
單一/多隻寵物轉讓
美國短毛貓
雄性
詳情內容

本身有一隻英短藍貓(一歲),想搵個伴比佢同佢玩下又可以同我玩下,,最好有健康保證及打針,謝謝。

相片
聯絡資訊
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5612784/