1. 88DB
  2. 寵物
  3. 寵物轉讓

CFA自家優質布偶

此資訊已過期,不保證資訊準確性 更新於: 2021-01-23 刊登者: BoWawa Cattery 已驗證
詳情內容

CFA 後代 (高糧)

 

海豹雙色仔仔🐱🐱

山紋手套仔仔🐱

山紋手套妹妹🐱

 

12月1日出世

識食糧,識用貓砂

 

包一針預防針,杜蟲,一年健康保證(貓瘟、腸病毒、FIP)

2月打第一針,新年前可接。

 

 

聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5593890/