1. 88DB
  2. 寵物
  3. 寵物轉讓

高質血統藍雙布偶貓

此資訊已過期,不保證資訊準確性 更新於: 2020-12-30 刊登者: Ka Yin 已驗證
詳情內容

11月2號岀世
有證書
2仔1女
識去貓砂盆
活潑健康痴人
有意可wts

 

聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
營業時間
星期日 全日營業
星期一 全日營業
星期二 全日營業
星期三 全日營業
星期四 全日營業
星期五 全日營業
星期六 全日營業
關鍵字
https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5592417/