Hide in 20s

https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5577981/

忌廉白面罩仔仔 兩歲21/1/2018。比較怕生,要比啲耐性佢熟悉你,但佢貪食貪玩 可以撩佢玩。熟左就可以比人抱,仲好嗲添。適合單貓到兩貓家庭。(只配過一次,未絕育)

純黑囡囡 就黎兩歲20/3/2018。驚青啲,但佢本身好痴人,佢相信你後就會係咁煲水想你摸佢,玩起上黎好癲😂 夾到貓,但要比長時間佢(開頭會有啲惡)但識落就會變跟尾貓,你坐低佢會係你左近~ 但都係建議單貓到兩貓家庭。(只配過一次,未絕育)

紅虎仔仔 兩歲幾 17/12/2017。已絕育。基本上就係橘貓特質 肥😂 同大食。怕差仔一名但會煲水。本身冇乜野 但就係細膽啲。

三色囡囡 一歲幾 22/10/2018。驚青細膽。但熟咗嘅話鍾意比人抱。會煲水。比較無咁活躍,喜歡訓教。


以上貓貓我地都好唔捨得,但因為佢地都比較適合少貓家庭所以想幫佢地搵個開心長遠嘅屋企。

忌廉白仔仔會收比較貴,因為佢真係幾靚仔,同埋爸爸係有血統。
絕育未絕育嘅都會收返絕育費,或者你地可以選擇唔絕育,但我絕對唔希望你地係謀利,只係喜歡佢地而想留後。

 

有興趣睇多d相,可以whatsapp我丫

補充資訊
寵物選項
單一/多隻寵物轉讓
英國短毛貓
雄性
Mall-E 精選產品