Hide in 20s

      Cat,Mammal,Vertebrate,Small to medium-sized cats,Felidae
      Cat,Mammal,Vertebrate,Small to medium-sized cats,Felidae
https://88db.com.hk/Pet/Buy-Sell/ad-5548646/

有2隻貓BB~

現在仍經常在媽媽懷中飲奶奶長大中,

已識食濕糧同用貓廁所~

貓仔真係好難影到相😅想知多d詳情既whatsapp我啦~到時拍下片

家有小朋友不能養太多隻所以轉讓~請注意會收取拎養費的

鍾意既朋友既whatsapp聯絡呢~

 

補充資訊
寵物選項
單一/多隻寵物轉讓
英國短毛貓
雄性