1. 88DB
  2. 寵物
  3. 寵物配種

藍貓仔搵老婆仔

更新於: 2021-03-12 357 刊登者: Dia
寵物資料
英國短毛貓
雄性
詳情內容

我叫倫敦,係英國短毛藍喵仔仔。
奴才話我又乖又靚想幫我搵老婆,之後就要絕我育。
我從來唔咬人,係裙腳仔一名,2020-4-29出世。
純粹想留後,bb可以一人一半。

聯絡資訊
關鍵字
https://88db.com.hk/Pet/Breeding/ad-5595407/