【YouTube频道】https://www.youtube.com/c/Aricliao   (瀏覽全部節目)

                                                                       

【優質节目】:                                                                     

1. 高端激光,1人   https://www.youtube.com/watch?v=KTgfWIjEVuU

2. 鮮花暢想,3人   https://www.youtube.com/watch?v=Txuac1zV-zo

3. 築夢現代,4人   https://www.youtube.com/watch?v=8y1k1m6QRyE

4. 家園互動,4人   https://www.youtube.com/watch?v=ngO_siMNsgA

5. 极魅之光,2人   https://www.youtube.com/watch?v=p3RQymW4PVk

6. 星光芭蕾,4-6人 https://www.youtube.com/watch?v=ZQx-D6F2mT8

7. 星空暢想,2人   https://www.youtube.com/watch?v=z_qmr5LiZ-o

8. 創想之夢,1人   https://www.youtube.com/watch?v=BnPcBE4XLhI

9. 月影隨行,1人   https://www.youtube.com/watch?v=4V2pcIydU5M

10. 男子戰鼓,5+人  https://www.youtube.com/watch?v=d6ng86s3XZw

11. 光之榮耀,3人   https://www.youtube.com/watch?v=bWlO6vx1n3M

12. 碟中諜,  1人   https://www.youtube.com/watch?v=QNOUPcF5gUo

13. 激光老鷹,Opening  https://www.youtube.com/watch?v=EdyhE2tdX8g

14. 金粉畫,1人     https://www.youtube.com/watch?v=ebLLESOXjDQ

15. 澳廣衛視-電光舞,5人以上     https://www.youtube.com/watch?v=P3fmX5Vc5Mw

16. 澳廣衛視-功夫銅人,5人以上    https://www.youtube.com/watch?v=ZOovw52gr7k

 

【我们提供】舞者、服装、设备、音乐、视频 等 (全包,特殊器材例外)

【咨询】 E-mail:892583477@qq.com ,aricliao@gmail.com, QQ : 892583477,

WeChat/WhatsApp:15018529447 , Mobile:15018529447 , 852 69526174

【信誉保障】一手资源,HK演出经验丰富,欢迎索取资料。

合作客户:澳门广播电视、永卓制作、亚波罗制作、藝高製作、PICO、恒信貴金屬、澳美制药 等.

補充資訊
聯絡資料
荃灣
地圖  顯示 
Mall-E 精選產品
https://88db.com.hk/Performing-Art/Dance/ad-5484100/