home appliance
   product
  Punasonic product
   product
   clothes dryer
  SAMSUNG home appliance

本人持有機電工程處合法牌照

專業上門維修雪柜/洗衣機/乾衣機/抽油煙機/抽濕機/


專科維修 : 金章、伊萊克斯、飛利浦、惠而浦、飛歌、西門子、白朗、湯臣、愛朗、嘉麗、日立、樂聲、聲寶、三菱、三星、LG、gorenje維修 等/

各類洗衣機、乾衣機、雪柜!你部洗衣機、乾衣機、雪柜壞壞地有問題?『 唔入水! 唔轉!?唔去水! 雪柜上凍下唔凍!?』 搵我哋啦,日夜上門,假日照常!

<即日落單,即日上門,即時完成!!> 我哋未必最平,但係肯定最正!!
價錢公道,修後保用,歡迎查詢!

 

補充資訊
詳細資料
其他
洗衣機維修,維修雪櫃
廣東話
付款方式
現金
Mall-E 精選產品
https://88db.com.hk/Household/Plumbing-Electrical/ad-1453138/