1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

金城艾美浴井1館

轉載資訊
聯絡資料
金門縣
詳情內容

金城艾美浴井1館金門縣民宿630號

金門縣金城鎮賢庵里9鄰浴井18號


飯店簡介

金城艾美浴井1館位於金門縣的民宿
地址 金門縣金城鎮賢庵里9鄰浴井18號
電話 0925-377025
傳真 -

 

客房介紹

金城艾美浴井1館
總房間數 15 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=金城艾美浴井1館

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5650332/