1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

斜坡客棧

轉載資訊
聯絡資料
金門縣
詳情內容

斜坡客棧金門縣民宿627號

金門縣金城鎮大古崗72號


飯店簡介

斜坡客棧位於金門縣的民宿
地址 金門縣金城鎮大古崗72號
電話 0981-089953
傳真 -
官方網站 另開新視窗

 

客房介紹

斜坡客棧
總房間數 4 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=斜坡客棧

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5650255/