1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

熊寶貝民宿

轉載資訊
聯絡資料
金門縣
詳情內容

熊寶貝民宿金門縣民宿560號

金門縣金寧鄉湖埔村25鄰慈湖路一段33號


飯店簡介

熊寶貝民宿位於金門縣的民宿
地址 金門縣金寧鄉湖埔村25鄰慈湖路一段33號
電話 0910-755381
傳真 -

 

客房介紹

熊寶貝民宿
總房間數 5 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=熊寶貝民宿

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5649098/