1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

金門雲上民宿金大館

轉載資訊
聯絡資料
金門縣
詳情內容

金門雲上民宿金大館金門縣民宿476號

金門縣金寧鄉環島西路2段90巷2弄22號


飯店簡介

金門雲上民宿金大館位於金門縣的民宿
地址 金門縣金寧鄉環島西路2段90巷2弄22號
電話 0976-388047
傳真 -

 

客房介紹

金門雲上民宿金大館
總房間數 5 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=金門雲上民宿金大館

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5647786/