1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

金沙大地國際渡假飯店

轉載資訊
聯絡資料
金門縣
詳情內容

金沙大地國際渡假飯店金門縣旅館032號

金門縣金沙鎮下塘頭5號


飯店簡介

金沙大地國際渡假飯店位於金門縣的旅館
地址 金門縣金沙鎮下塘頭5號
電話 082-355388
傳真 082-355788
官方網站 另開新視窗

 

客房介紹

金沙大地國際渡假飯店
總房間數 160 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=金沙大地國際渡假飯店

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5646701/