1. 88DB
  2. 嗨Fun臺灣
  3. 民宿

Q居微生活海景民宿

轉載資訊
聯絡資料
金門縣
詳情內容

Q居微生活海景民宿金門縣民宿327號

金門縣金城鎮金門城118-1號


飯店簡介

Q居微生活海景民宿位於金門縣的民宿
地址 金門縣金城鎮金門城118-1號
電話 0983-343490
傳真 -

 

客房介紹

Q居微生活海景民宿
總房間數 4 間

 

資炓來源
https://taiwanstay.net.tw/legal-hotel-list?search_keyword=Q居微生活海景民宿

聯絡資訊
https://88db.com.hk/Hi-Taiwan/Hostel/ad-5643313/